Kvalitet & Rapporter

Insyn och transparans

Skolkvalitet

Vår ägares namn är Skolkvalitet och det skvallrar om vad vi tycker är viktigt i en skola. Vi vill här transparant dela med oss av våra egna kvalitetsrapporter samt de inspektioner av våra verksamheter som regelbundet görs av våra tillståndsgivande myndigheter som är dels Bollnäs kommun och dels Skolinspektionen.

Interna kvalitetsrapporter

Tillstånd och tillsynsrapporter

I korthet kan vi sammanfatta myndigheternas rapporter med att Västansjö skola efter noggranna inspektioner anses uppfylla Skollagens krav.