Skolkvalitet

Det här är vår huvudman och ägare

Världens bästa skola ger varje barn trygghet, kunskap och stöd att nå sin fulla potential. Världens bästa skola ger goda och hållbara människor och samhällen.

Västansjö skola ägs av Skolkvalitet som driver för- och grundskolor i Hälsingland. Vår vision är att tillsammans med våra medarbetare skapa Världens bästa skola. Våra skolor har alla fördelar av att vara små men inga av nackdelarna. Genom att våra skolor tillsammans utvecklar gemensamma arbetssätt uppnår vi en hög kvalitet i alla delar av vår verksamhet. Vår värdegrund präglas av tolerans och jämlikhet. Vår pedagogiska modell utgår ifrån aktuell vetenskap både vad gäller kunskap och inlärning.

I fristående förskolor och friskolor är det styrelsen som är huvudman.

Om du som vårdnadshavare har frågor, vänd dig i första hand till ditt barns förskollärare eller lärare eller ditt barns rektor. Om du inte får svar på dina frågor där vänder du dig till vår skolchef eller ordförande på nedanstående kontaktuppgifter.

Anki Olsson Telefon: 0278-469 00E-post: anki@skolkvalitet.se
Skolchef

Pontus Rogala Telefon: 0278-469 00E-post: pontus@skolkvalitet.se
Ordförande

Besök oss

Att välja rätt för ditt barn är ett otroligt viktigt beslut. För att verkligen förstå vad vi menar är bra med Västansjö skola tror vi att du behöver se det med egna ögon! Välkommen att besöka oss när det passar dig. Fyll i formuläret så hör vår rektor Helena av sig till dig inom kort.