HEJ!

Hjälp mig att upptäcka vad som gör oss unika

Hej!

Jag ser glädje och nyfikenhet hos barnen jag möter på morgonen när jag kommer till jobbet. När jag sen träffar dem på skolgården på eftermiddagen frågar jag mig själv vad exakt det är vi gör annorlunda i Västansjö. Av barnens frågor och berättelser förstår jag att nyfikenheten och lusten att lära sig mer kommer räcka långt efter att skoldagen är slut.

För oss i Västansjö är det självklart att vi lägger stor vikt vid att utveckla barnens inställning till lärande. Vi gör detta samtidigt som vi ofta vistas i vår underbara utomhusmiljö där rörelse, kreativitet och nyfikenhet uppmuntras. Utifrån aktuell vetenskap utvecklar vi pedagogiska metoder och lärmiljöer för att skapa en verksamhet som är tillgänglig för alla. Barnen har då möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och sina egna förmågor. Barnen blir självständiga, nyfikna och har stor lust att fortsätta lära sig nya saker.

Kom och besök oss och hjälp mig att upptäcka vad vår hemlighet är.

Välkommen!

Helena Johansson Sahlin, rektor

 

Individuell maxfart

Vår pedagogiska modell

Vi vet att alla barn kan ges förutsättningar för att nå sin fulla potential. Vi tar ansvar för se varje barns behov och att anpassa inlärningen för alla barn ska kunna nå sina mål så snabbt som möjligt - oavsett om det är de nationella målen enligt läroplanen eller de lika viktiga målen som varje barn har för sin personliga utveckling.

Tillsammans med alla våra pedagoger har vi baserat på erfarenheter från sammanlagt många hundratals år tillsammans med barn samt aktuell forskning och vetenskap utvecklat vår metod.

Vi kallar den Individuell maxfart.

För att nå sin maxfart i inlärning och personlig utveckling måste barn (och vuxna!) vara trygga och ha sin bästa fysiska och psykiska hälsa. Det är vårt gemensamma ansvar som vuxna att se till att alla barn får dessa förutsättningar.

Hos oss i Västansjö är vårt recept för att uppnå detta:

  • Trygga relationer mellan vuxna och barn
  • Vänskap med andra barn
  • Fysisk rörelse varje dag
  • Hälsosamma matvanor
  • Individuella mål
  • Höga förväntningar
  • Anpassad lärmiljö 


Alla barn har rätt till en trygg utbildning som gör att de når de nationella målen och ges förutsättningar för ett liv med ständig personlig utveckling. De har rätt att med fortsatt nyfikenhet, mod och vilja att prova nya saker ge sig ut i världen på äventyr. Det är vår uppgift att förstå och anpassa hur vi lär ut för alla barns unika behov.

VÄRLDENS BÄSTA SKOLA

Vår vision är att skapa världens bästa skola.

I världens bästa skola ger vi varje barn trygghet, kunskap och stöd
att nå sin fulla potential.

Världens bästa skola ger oss goda och hållbara människor och samhällen.

För att nå vår vision följer vi vår värdegrund.

 

VÅR VÄRDEGRUND

Alla barn är allas barn

Vi ger varandra omtanke, trygghet, glädje och omsorg.

Kunskapstörst

Vi ger varandra en livslång lust att lära, respektera och förmedla kunskap, vetenskapliga metoder, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Individuell maxfart

Vi hjälper varandra att nå vår fulla potential!

Handlingskraft

Vi utrustar varandra med självkänsla, civilkurage och flexibilitet.

 

Tydlighet

Vi är tillgängliga, tydliga, trevliga och korrekta.

Besök oss

Att välja rätt för ditt barn är ett otroligt viktigt beslut. För att verkligen förstå vad vi menar är bra med Västansjö skola tror vi att du behöver se det med egna ögon! Välkommen att besöka oss när det passar dig. Fyll i formuläret så hör vår rektor Helena av sig till dig inom kort.